Primăria Bechet

Urbanism

Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

F.8

Situat la adresa

Documentația tehnică

Capitolul 1 - tipuri de lucrări

Capitolul 2 - Categorii de construcţii

Capitolul 3 - Date caracteristice privind amplasamentele şi construcţiile

Suprafața terenului(mp)*

Situarea terenului faţă de străzile adiacente*

Procentul de ocupare a terenului - POT

Procentul de utilizare a terenului - CUT

Distanțele minime ale construcțiilor față de vecinătăți sunt:

Numărul total de corpuri de clădiri

Din care:

Construcții existente

Construcții desființate din construcțiile existente

Construcții menținute din construcțiile existente

Construcții propuse

Total

Totalul rezultă prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile „menţinute” şi „propuse”

Detaliile fiecărui corp construit:

Corp Nr. 1

Corp Nr. 2

Corp Nr. 3

Corp Nr. 4

Capacităţi funcţionale ale construcţiilor proiectate:

Construcţii de locuinţe

Construcţii pentru instituţii publice

Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii

Construcţii pentru sport, recreere

Construcţii pentru activităţi productive

Alte caracteristici ale capacităţilor funcţionale pentru construcţii propuse, necuprinse în categoriile de mai sus

Asigurarea utilităţilor urbane:

Alte utilități:

Garaje şi parcaje:

Drumuri, alei, platforme:

Spaţii verzi:

Modul de evacuare a deşeurilor

Măsuri de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Măsuri de protecţie a mediului

Alte caracteristici specificeAcceptăm doar fișiere cu extensia .pdf, .docx, .png, .jpeg.


Acceptăm doar fișiere cu extensia .pdf, .docx, .png, .jpeg.


Formularul este protejat de reCAPTCHA, iar Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile ale Google sunt aplicate.